Co to jest ERP? Opis, zastosowanie i zalety systemów ERP

Napisanie kodu to nie jedyna czynność, którą należy wykonać, chcąc stworzyć program komputerowy. Na proces tworzenia oprogramowania składa się kilka następujących po sobie czynności. Każda z nich jest równie ważna i przebiega według pewnych ustalonych zasad. W artykule piszemy, jak krok po kroku wygląda cały proces. Poznaj pracę programistów od podszewki.

Przygotowanie, czyli etap tzw. planowania

Niezależnie, czy jest to aplikacja, czy program do obsługi magazynu, na początku konieczne jest zaplanowanie odpowiednich działań. W ramach przygotowań przede wszystkim trzeba ustalić cel, czyli jakie konkretnie zadania ma realizować software. Należy określić również miejsce jego użytkowania, platformę sprzętową niezbędną do obsługi oraz narzędzia, które posłużą do stworzenia oprogramowania.

Jeśli chodzi o te ostatnie, specjaliści z branży IT posługują się najczęściej edytorami do tworzenia kodu źródłowego, debugerami do analizy i wyszukiwania ewentualnych błędów oraz zintegrowanymi systemami programistycznymi, gdzie tworzy się, modyfikuje i testuje oprogramowanie.

Na tym etapie sporządza się też wstępny plan działań, ustala skład zespołu i rozdziela zadania na poszczególnych uczestników projektu.

Tworzenie programu – jak powstaje kod?

Po rzetelnym przygotowaniu wreszcie można przystąpić do właściwego tworzenia oprogramowania, a w szczególności do kodowania. Pisanie programu odbywa się za pomocą specjalnych komend, czyli poleceń języka programowania zgodnie z zaplanowaną strukturą. Kolejne instrukcje umieszcza się w oddzielnych wierszach. Kody różnią się od siebie m.in. w zależności od stosowanego języka programowania. Inny język wykorzystuje się do tworzenia stron internetowych dla małej firmy, a inny np. do programu magazynowo-produkcyjnego.

Doświadczeni programiści doskonale wiedzą, że postępowanie zgodnie z pewnymi zasadami i regułami tzw. czystego kodu jest bardzo ważne, gdyż ułatwia odnajdywanie błędów i poprawia czytelność programu. Dzięki temu nawet osoby z branży, które pierwszy raz widzą dany software, są w stanie go zrozumieć. Pomocne jest przy tym także dodawanie komentarzy, które ułatwiają modyfikacje i są wskazówkami dla innych specjalistów.

Kompilacja i konsolidacja

Aby przekonać się, czy dotychczasowa praca programisty idzie w dobrym kierunku, wcale nie trzeba czekać do napisania ostatniej linijki kodu. Program można uruchamiać fragmentarycznie, na bieżąco. Takie częściowe testowanie wybranych fragmentów kodu nazywa się kompilacją. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie poprawności utworzonych wierszy, a także identyfikacja błędów i dokładne wskazanie ich lokalizacji.

Rezultatem kompilacji jest tzw. kod wynikowy, który jednocześnie stanowi oddzielny program do wykonania. Co ważne, brak błędów na etapie kompilacji nie oznacza, że całość będzie działała prawidłowo. Problemy mogą się pojawić na każdym etapie. Kolejna czynność to konsolidacja, czyli łączenie modułów powstałych w wyniku kompilacji i uzupełnienie ich o biblioteki i inne elementy.

Kontrola jakości – testowanie

Działania, które gwarantują właściwą jakość i poprawność programu, to testowanie. Wbrew pozorom, nie obejmują one jedynie końcowej części prac. Aby zapewnić wysoką skuteczność, testowanie powinno być prowadzone jak najwcześniej i na różnych etapach. Wykonywanie go podczas tworzenia oprogramowania pozwala na usunięcie błędów składni, błędów znaczenia i struktury.

Natomiast testy podczas sprawdzania funkcjonalności gotowego software’u mają na celu kontrolę funkcjonalności oraz poprawności. W ramach testowania sprawdza się też zgodność ze specyfikacją i oczekiwaniami użytkowników. Oprócz kontroli jakości istotne jest również sprawdzenie według wymogów formalnych i zasad bezpieczeństwa.

Prace końcowe – optymalizacja programu

Ostatnia czynność związana z tworzeniem oprogramowania to optymalizacja kodu wynikowego. Ten etap ma za zadanie zwiększyć wydajność całego programu. Aby osiągnąć ten cel, należy prześledzić kod źródłowy i przekształcić go tak, aby działał jeszcze sprawniej. Trzeba jednak uważać, gdyż zwiększenie wydajności wiąże się z utrudnionym debugowaniem (w skrócie: wykrywaniem błędów). Dzieje się tak z powodu zmian na poziomie kod źródłowy-kod wykonywany.

Skuteczne oprogramowania od Xonite.pl

Bez względu na to, czy tworzy się program dla małego przedsiębiorstwa, czy duże oprogramowanie dla firm produkcyjnych, trzeba pamiętać o stosowaniu najlepszych dostępnych praktyk. O sukcesie stanowi solidne zrealizowanie wszystkich działań, od samego ich początku. W Xonite tworzymy oprogramowania dla biznesu. Poznaj nasze rozwiązania i już teraz zapewnij sobie nowoczesne narzędzia do zarządzania.Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url